Informacije o obradi ličnih podataka

Koja su Vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka, imate sledeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.
Ukidanje saglasnosti za obradu ličnih podataka.
Ispravka netačnih, nepreciznih ili nepotpunih ličnih podataka.
Brisanje ličnih podataka u slučaju raskida na pravnoj osnovi ili u slučaju nezakonite obrade.
Restrikcija obrade podataka.
Dobijanje izvoda sa Vašim ličnim podacima u čitljivom formatu za Vas ili drugog kontrolora.
Prigovor na obradu podataka, ukoliko verujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.
Bez automatizovanog donošenja odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za pitanja koja se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka, koristite sledeće kanale komunikacije:

E-mailom:

http://www.skoda-auto.com/personal-data

Telefonom:

+420 800 600 000

Poštom:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Pošalji zahtev

Saglasnost