Garantni Uslovi

Garantni Uslovi

ŠKODA garancija

Škoda automobili su izrađeni od najkvalitetnijih materijala uz primenu najnovijih tehnologija i sa najstrožim metodama kontrole kvaliteta. U cilju produženja efikasnosti i što dužeg veka trajanja vozila “ŠkodaAuto” kao proizvođač, preko “Auto Centra Stojanović d.o.o.” kao ovlašćenog dilera Vam nudi izuzetno povoljnu garanciju.

Davalac garancije “ŠkodaAuto” daje kupcu vozila garanciju po najstrožim evropskim standardima i u saradnji sa “Auto Centrom Stojanović d.o.o.” obezbeđuje servisiranje vozila i originalne rezervne delove.

“Auto Centar Stojanović d.o.o.” se obavezuje da će svaku popravku po osnovu garancije izvršiti u roku od 45 dana, računajući od dana prijema vozila na popravku (dana otvaranja radnog naloga) u svom servisu ili u nekom od ovlašćenih servisa u servisnoj mreži “ŠkodaAuto” u Srbiji. Ukoliko se popravka ne izvrši u navedenom roku uvoznik se obavezuje da postupi po važećem Zakonu koji reguliše ovu oblast.

Pravo na garanciju

Redovno i propisano servisiranje i uredno overena servisna knjižica u ovlašćenom servisu je prvi preduslov za ostvarenje garantnih prava. Importer i svi ovlašćeni servisi u zemlji i inostranstvu daju garanciju na vozila iz programa “Škoda”.
Pravo na garanciju se gubi ukoliko su popravke i/ili servisni pregledi obavljeni u neovlašćenim servisima, bez obzira na obim izvršenih popravki ili ukoliko je van servisne mreže “ŠkodaAuto” izvršena naknadna ugradnja dodatne opreme na automobil.

Šta je pokriveno garancijom

Garancijom su pokriveni svi delovi vozila koji su proizvedeni od strane “Škoda Auta a.s.” za koje se utvrdi da su neispravn, nezadovoljavajućeg kvaliteta ili pogrešno urađeni, a u toku normalne eksploatacije vozila.

Šta nije obuhvaćeno garancijom

Vozilo se isključuje iz garancije ukoliko je ovlašćeni serviser utvrdio da na vozilu:

 • nisu izvršeni redovni servisi propisani u servisnoj knjižici i u uputstvu za rukovanje, 
 • nisu upotrebljeni originalni rezervni delovi u prethodnim popravkama, 
 • postoji lom stakla (ukoliko nije nedvosmisleno dokazano da je uzrok u materijalu), 
 • postoji kvar nastao upotrebom dodatne opreme (TNG uređaj, radio uređaj, klima uređaj…), a koju nije odobrio proizvođač ili ovlašćeni servis, 
 • postoje otkazi koji su posledica nedovoljnog održavanja, nemarnog rukovanja, havarija, više sile (poplave, vremenske nepogode…), 
 • postoje otkazi upotrebom neoriginalnih rezervnih delova i maziva koja nisu preporučena u uputstvu za rukovanje.
Garancija se ne odnosi na (važi za fabrički ugrađene delove kao i originalne rezervne delove) 
 • istrošenost pneumatika na vozilu (za originalne fabričku ugrađene pneumatike garancija važi do 5.000 km)
 • neznatna vibracija i šumovi koji bitno ne utiču na rad i kvalitet vozila 
 • istrošenost delova gume, delova vešanja sklonim habanju (silen blokovi, krajevi spona, sferični zglobovi, amortizeri kao i delovi propisani za zamenu na određenoj kilometraži), podešavanja motora, sistemi za dovod goriva, geometrije trapa, podmazivanje, punjenje elektronske tečnosti, maziva, sistema za klimatizaciju… 
 • uobičajene zamene delova pri redovnom održavanju: svećice, kondenzatori, brisači, osigurači, kočione obloge, obloge spojnice (set kvačila), mlaznice, sijalice i drugog potrošnog materijala koji svojim trošenjem (habanjem) vrše svoju funkciju, 
 • korozija i rđa na izduvnom sistemu, 
 • korozija koja je rezultat loše upotrebe, saobraćajne nezgode, vatre, oštećenja od udara kamenčića i drugih predmeta u toku vožnje,
 • oštećenje boje i laka čiji je uzrok prljavština od insekata, delovanja kiselih kiša, smole od drvata, ptičijeg izmeta, katrana, industrijskih otpadaka i zagađenja, prethodnih nekvalitetnih popravki boje i laka, 
 • istrošenost i pohabanost unutrašnjih obloga, tapaciranih delova…
 • gubitak vremena usled neupotrebe vozila, drugi gubici nastali usled neupotrebe vozila, neprijatnost bilo koje vrste, nepredvidivo povećanje troškova za gorivo i sl., iznajmljivanje drugog vozila, transport vozila na relacijama koje su nepobitne uzimajući u obzir raspored (logistiku) najbližih ovlašćenih servisa, putne troškove, troškove nekorišćenja vozila i ostale troškove koje su posledica otkaza. 

NAPOMENA: Jedino i isključivo pravo procene ispunjenosti svih garantnih uslova kao i procenu pohabanosti delova i sklopova koji svojim trajanjem i habanjem vrše svoju funkciju-ima ovlašćeni servis u servisnoj mreži “ŠkodaAuto”

Pomoć na putu

Pošalji zahtev

Saglasnost